Këshilli Ndërakademik për Gjuhën Shqipe

Banneri
 

Këshilli Ndërakademik për Gjuhën Shqipe

Këshilli Ndërakademik për Gjuhën Shqipe është themeluar në vitin 2005 nga ASHAK dhe ASHSH. Drejtohet në mënyre alternative...