Arsim Bajrami Anëtar korrespondent

 

BIOGRAFIA

Prof. dr. Arsim Bajrami u lind në fshatin Medvec të Lipjanit me 19.03.1960. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, të mesmen në Lipjan, kurse Fakultetin Juridik të Universiteti të Prishtinës e regjistroi në vitin shkollor 1978/1979 dhe e mbaroi me sukses të shkëlqyeshëm për tre vjet, nga katër sa ishin paraparë. Gjatë studimeve ishte bursist i universitetit dhe mori çmimin “Student i dalluar”. Në vitin 1983 e dha me sukses të shkëlqyeshëm provimin e jurisprudencës. Me 15 Janar 1985, me notë mesatare 10, mori titullin Magjistër i shkencave juridiko-kushtetuese duke mbrojtur temën “Gjyqësia kushtetuese e Kosovës”. Studimet e doktoratës me temën “Aspekti normativ i mëvetësisë së Kosovës në periudhën 1945-1994” e mbrojti në vitin 1996 dhe u promovua doktor i shkencave juridike. Në vitin 1987 u rizgjodh asistent në Fakultetin Juridik, kurse u autorizua ligjërues në vitin 1991. Puna dhe avansimet e shpejta bënë që të zgjidhet docent menjëherë pas doktoratës. Në vitin 2000 u zgjodh profesor inordinar, kurse më 2004 profesor ordinar. Ka mentoruar mbi 25 kandidatë në procesin e doktoratës si dhe mbi 100 në atë të magjistraturës. Ka ngritur dhe përgatitur 15 asistentë në lëndët kushtetuese-juridike.
Është ndër themeluesit e Departamentit të Shkencave Politike në Fakultetin Filozofik të UP-së, ku vazhdon të angazhohet në lëndët: Modelet e demokracisë, Parlametrarizmi dhe sistemi politik i Kosovës. Është angazhuar edhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës në lëndët: E drejta kushtetuese, Sistemi politik. Po ashtu ka qenë i angazhuar edhe në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë në lëndët E drejta parlamentare dhe Sistemi politik. Kohë pas kohe ka pasur dhe ka angazhime si ligjërues i jashtëm në Universitetin Shtetëror të Tiranës.
Aktivitetin akademik e ka ushtuar edhe jashtë universiteteve. Në vitin 2000 ka qenë i mësimdhënës i lëndës Liritë dhe të drejtat e njeriut në një program për trajnimin e TMK-së, organizuar nga Finish Human Rights dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Finlandës. Krahas ligjërimit në vend, ka ligjëruar edhe në Universitetin e Evropës Qendrore (CEU), më 1997, në Universitetin e Kalabrisë në Kozencë, në vitin 1999, në Universitetin shtetëror të Arizonës, në SHBA, në vitin 2003, si dhe është prezantuar në Parlamentin holandez, më 2003.
Në vitin 1990-1996, ishte themelues dhe anëtar i kryesisë së Shoqatë së pavarur të juristëve të Kosovës. Më 1994-2000 ishte kryeredaktor i revistës “Vjetari”, botimi i shoqatës së pavarur të juristëve të Kosovës. Njëkohësisht është anëtar i redaksisë së revistës “Kosova Law Review”, në gjuhën angleze, të po kësaj shoqate dhe anëtar i bordit të revistës shkencore “Vizione”, botim i Institutit Demokratik në Republikën e Maqedonisë.
Është themelues dhe kryeredaktor i revistës shkencore “Constitutio”, e specializuar për çështje kushtetuese dhe parlamentare.
Së voni prof. Bajrami ka themeluar dhe udhëheq Institutin për Studime Kushtetuese dhe Parlamentare, si qendër të pavarur kërkimore-shkencore, që ka për qëllim të japë kontribut në zhvillimin e shkencës në përgjithësi dhe të drejtës kushtetuese e parlamentare në veçanti.
Është njëri ndër iniciatorët dhe themeluesit e Shoqatës për të Drejtën Kushtetuese, e para e këtij formati në trojet shqiptare.
Në dhjetor të vitit 2012 prof. dr. Arsim Bajrami u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

Kontributi profesional në proceset e shtetëformimit
Përveç aktiviteteve shkencore, prof. dr. Arsim Bajrami nuk e ka lënë anash kontributin tij profesional në procesin e shtetformimit të Republikës së Kosovës. Më 7 shtator 1990 mori pjesë në grupin punues për hartimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndërsa në vitin 1991 në grupin punues për hartimin e amendamenteve të kësaj kushtetute, me të cilat Kosova u shpall Republikë pas referendumit gjithëpopullor. Ishte pjesëmarrës në grupin e ekspertëve kosovarë që punuan në hartimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të vitit 1998. Në cilësinë e ekspertit ishte dhe pjesë e delegacionit kosovar në Konferencën e Rambujesë, ku dha kontribut të rëndësishëm në hartimin e tekstit të marrëveshjes dhe së bashku me juristët amerikanë nga Departamenti i shtetit, ishte hartues i Kushtetutës së Përkohshme në Rambuje si dhe bashkëhartues dhe udhëheqës i procesit në hartimin e Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, në vitin 2001. Në vitin 2003 ishte kryetar i komisioni për hartimin e Rregullores së Kuvendit të Kosovës, pjesëmarrës në përgatitjen e amendamenteve për Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme si dhe kryetar i komisionit për hartimin e statutit të Universitetit të Prishtinës. Kontributin e tij drejt krijimit të shtetit të Kosovës e vazhdoi me udhëheqjen e grupit kushtetues në bisedimet për statusin përfundimtarë të Kosovës në Vjenë, ku u përcaktuan kornizat e shtetit të Kosovës. Ishte njëri ndër ekspertët kryesorë në hartimin e tekstit të deklaratës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, ka qenë udhëheqës dhe njëri ndër hartuesit kryesorë i Kushtetutës së Republikës së Kosovës të vitit 2008 si dhe themelues i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Që nga fillimi i vitit 2011 është duke e udhëhequr procesin e ndryshimeve Kushtetuese në Republikën e Kosovës, që do të mundësojnë zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit të Republikës së Kosovës, si dhe reformën Kushtetuese dhe ligjore për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Së fundi është angazhuar në cilësinë e ekspertit kryesor ndërkombëtar për hartimin e Kushtetutës së Republikës së Libisë, pas revolucionit të “Pranverës Arabe” në këtë shtet. 

Pozitat publike
Përgjegjësitë në procesin e krijimit të shtetit prof. Dr. Arsim Bajrami nuk i ka bartur mbi supe vetëm përmes dhënies së kontributit profesional, por ka qenë edhe aktor në të gjithë momentet që çuan në krijimin e shtetit, së këndejmi ai ka qenë njëri ndër deputetët e rrallë të Kuvendit të Kosovës të gjitha legjislaturat, nga momenti i fillimit të punës së tij; ishte zv. ministër i drejtësisë dhe këshilltar i kabinetit të kryeministrit të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës me 1999; po ashtu tri vite me radhë ka qenë Prorektor, 2001-2005 si dhe Rektor në Universitetin e Prishtinës gjatë vitit 2004-2005, me ç’rast ka qenë promotor i dhënies së çmimit Doktor Honoris Causa presidentit të SHBA-ve Bill Clinton. Pas krijimit të shtetit, shpalljes së pavarësisë, prof Bajrami, emërohet Ministër i Administratës Publike, ku ka dhënë një kontribut të çmueshëm në reformimin e administratës publike në Republikën e Kosovës si dhe instalimin e sistemit të E-Qeverisjes. Po ashtu ka qenë anëtarë i bordit të konferencës së rektorëve të Evropës juglindore. Përveç kësaj Prof Bajrami, ka dhënë një kontribut të çmuar në pasurimin dhe zhvillimin e jetës politike në Kosovës, që nga përfundimi i luftës e deri më sot. Me datën 5 dhjetor 2012 u zgjedh Anëtarë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

Pjesëmarrja në konferenca dhe simpoziume
- 1988, Zagreb, simpoziumi “Ndryshimet e Kushtetutës së RSFJ-së”, ku mbrojti idenë e krijimit të Republikës së Kosovës me kumtesën “Disa aspekte lidhur me procedurën e ndryshimit kushtetues të RSFJ-së dhe asaj të Republikës së Serbisë”;
- 1997/98, Sofje, simpoziumi “Zgjedhja paqësore e konflikteve”;
- 1997, Beograd, simpoziumi “E drejta e vetëvendosjes-Aplikimet në Kosovë”, me kumtesën “Aspekti kushtetues-juridik i së drejtës së Kosovës për vetëvendosje”;
- 1990, Kozencë, Kalabri, simpoziumi “Stati-Culture, nazioni, Europa e Balcani” me kumtesën “Le cause della crisi del Kosovo - prospettive di suluzione (Shkaqet e Krizës në Kosovë- perspektivat dhe zgjedhjet)”;
- 2000, Los Anxhelos, SHBA, projekti “Edukimi Qytetar dhe Demokracia”, anëtar i jurisë ndërkombëtare në garat finale nacionale të shkollave të mesme në Washington me temën “Kushtetuta dhe të drejtat qytetare”;
- 2001, Uashington DC, konferenca e Institutit Amerikan për Paqe, organizuar për deputet e Kuvendit të Kosovës, me temën: “Sistemi i qeverisjes së mirë”;
- 2001, Roskild, Danimarkë, projekti Implementimi i Deklaratës së Bolonjës, organizuar në Universitetin e Rosklidit;
- 2001, Berlin, Konferenca për krijimin e Zonës evropiane për arsim të lartë;
- 2001, Zurih, projekti “Bashkëpunimi i universiteteve në implementimin e Deklaratës së Bolonjës”;
- 2003, Arizona, qëndrim studimor njësemestral, bashkëmësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Arizonës në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit të Prishtinës dhe ASU;
- 2003, Gjenevë, konferenca “Governance and decisio-making, in a democraty status”, organizuar nga Casin;
- 2003, Pragë, konferenca e rektorëve të Evropës Qendrore të rajonit të Danubit, me temën “Bashkëpunimi rajonal i universiteteve të Evropës Qendrore.” Po këtë vit mori pjesë në Hagë, në projektin e bashkëpunimit të Kuvendit të Kosovës me Parlamentin e Holandës;
- 2005, Brazil, konferenca e rektorëve të botës;
- Prishtinë, 28 shkurt 2012, konferenca rajonale “Kompetencat dhe roli i presidentit në përcaktimin e modelit të qeverisjes në Republikë”;
- Prishtinë, 11 korrik 2012, konferenca “Pozita kushtetuese dhe juridike e pakicave në rajon dhe roli i saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian”.

BIBLIOGRAFIA
Libra universitarë, tekste, shkollore, monografi
1. E drejta kushtetuese II, tekst universitar, Prishtinë 1996;
2. Aspekte kushtetuese dhe politike të mëvetësisë së Kosovës, monografi, Prishtinë 1996;
3. Aktet burimore kushtetuese dhe politike të shtetësisë së Kosovës”, monografi në gjuhën shqipe dhe angleze, Prishtinë 1996;
4. Kosova-Political, International Law and Constitutional Argument, botim monografik, koautor me akademik Esat Stavilecin dhe dr. Blerim Rekën, Prishtinë 1996;
5. Teoria dhe praktika parlamentare, tekst universitar, Prishtinë 1997;
6. Kushtetuta dhe të drejtat qytetare, tekst për shkollat e mesme, Prishtinë 1998;
7. Kushtetuta dhe të drejtat qytetare, botimi i dytë i zgjeruar, Prishtinë 2001;
8. Bazat e së drejtës, koautor me dr. Mehdi Hetemin, Prishtinë 2002;
9. E drejta e Kosovës në transicion, tekst universitar, Prishtinë 2003;
10. Modelet e demokracisë dhe sistemet krahasuese të qeverisjes, monografi, Prishtinë 2003;
11. Demokracia parlamentare, tekst universitar, Prishtinë 2005;
12. Draftimi i kushtetutës, tekst universitar, Prishtinë 2007;
13. Parlamentarizmi, tekst universitar, Prishtinë 2010;
14. Sistemi kushtetues i Republikës së Kosovës, tekst universitar, Prishtinë 2011.

Tekste dhe projekte shkencore në bashkautorësi
15. Projeksioni i institucionalizimit të pushtetit shtetëror në Republikën e Kosovës”,grup autorësh, Vjetari, Prishtinë 1996; 15;
16. Problemet e realizimit të sistemit shumpartiak ne vendet e Evropës Juglindore, projekt hulumtues, grup autorësh, Instituti për hulumtime shkencore pranë Fondacionit Soros, Prishtinë, 1996;
17. Concrete remarks about letter of so-called FRY to Comission for Human Rights of UN , projekt i dërguar OKB-së për gjendjen e arsimit në Kosovë në periudhën e okupimit, New York, 19.06.1996;
18. Të pavërtetat serbe për Kosovën, projekt i realizuar nga grup autorësh në kuadër të Qendrës për studime ndërkombëtare në Prishtinë, 1997;
19. Pjesëmarrja e Kosovës në procesin e suksesionit në ish-Jugosllavi”, grup autorësh, Instituti Ekonomik i Prishtinës, 1998;
20. Projektkushtetuta e re e Kosovës - akt drejt shtetformimit, grup autorësh, Kosova Law Review, Prishtinë 2000;
21. Trajnimi ligjor i juristëve dhe prokurorëve të Kosovës, grup autorësh, OSBE, Prishtinë, 2001;
22. Manual për trajnimin kushtetues, koautor, Kosova Law Review, Prishtinë 2001;
23. Fjalor terminologjik juridik shqip-anglisht, grup autorësh, OSBE, Prishtinë, 2003;
24. Sistemi evropian i transferit të kredive ETC - sipas deklaratës së Bolonjës, grup autorësh, manual, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2003;
25. Reformimi i Universitetit të Prishtinës sipas Deklaratës së Bolonjës, grup autorësh, Universiteti i Prishtinës, 2003;
26. Kosova-studim monografik, grup autorësh, ASHAK, Prishtinë 2011;
27. Kosova dhe Libia, përvojat në shtetndërtim, monografi, shqip e arabisht, Prishtinë, 2013;
28. Argumentimi juridik-ndërkombëtar i pavarësisë së Kosovës në vendimin e GJND-së, dorëshkrim i përgatitur për botim, monografi, Prishtinë 2013;
29. Imuniteti parlamentar, studim krahasues, grup autorësh, Prishtinë, 2013.

Punime dhe artikuj shkencorë, kumtesa dhe publikime të tjera
30. Procedura para Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, përmbledhje punimesh, Fakulteti Juridik, Prishtinë,1986;
31. Gjyqësia kushtetuese në sistemin kushtetues të Jugosllavisë, Përparimi, nr. 1-87, Prishtinë 1987;
32. Normativni aspekt autonomnosti SAP Kosova, E drejta, nr. 3-4-87, Prishtinë, 1987;
33. Kahet themelore të ndryshimeve kushtetuese, E drejta, nr. 1-2-87, Prishtinë, 1987;
34. Funksioni kushtetues i KSA të Kosovës, Përparimi, nr. 37-88, Prishtinë, 1988;
35. Pozita kushtetuese e Gjykatës Kushtetuese të Jugosllavisë, Fakulteti Juridik, Prishtinë 1988;
36. Neka aktuelna pitanja u vezi sa postupkom revizije Ustava SFRJ i Ustava SR Srbije, Naša zakonitost, nr. 5-88, Zagreb, 1988;
37. Ustavne promjene u jugoslovenskoj federaciji, Obeležja, nr. 5-88, Prishtinë ,1988;
38. Pozita kushtetuese e Gjykatës Kushtetuese të Jugosllavisë, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1988;
39. Inicimi i procedurës pranë Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Buletini i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Prishtinë, 1988;
40. Normativna funkcija SAP Kosova, Pravni život, nr.12-88, Beograd, 1988;
41. Značajan doprinos javnoj raspravi o ustavnim promjena, Obeležja nr. 8-88, Prishtinë, 1988;
42. Kontribut i rëndësishëm në teorinë dhe shkencën politike, vlerësim profesional i librit të Mr. Ukshin Hoti,“Filozofia Politike e Çështjes Shqiptare”, përmbledhje punimesh, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1988;
43. Marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1988;
44. Konferenca e Bujanit - aspektet e vetëvendosjes, Çështja shqiptare në Ballkan, Instituti i Historisë së Kosovës, Prishtinë, 1989;
45. Istorisko-pravna studija o autonomiji Kosova, Obeležja, nr.2-89, Prishtinë, 1989;
46. Le cause della crisi del Kosovo-prospettive di suluzione (Shkaqet e krizës në Kosovë -perspektivat dhe zgjidhjet), kumtesë në simpoziumin Stati-Culture, nazioni, Europa e Balcani, botuar në Kozencë, 1994;
47. Legjislacioni diskriminues i Serbisë në Kosovë, grup autorësh, Shoqata e Pavarur e Juristëve të Kosovës, Prishtinë 1994;
48. Republika e Kosovës vullnet politik i popullit të saj, fejton, në vazhdime, Bota e Re, 1995;
49. Aktet burimore kushtetuese të shtetësisë së Kosovës”, Vjetari, Prishtinë 1995;
50. Aspekti kushtetues i realizimit të së drejtës së vetëvendosjes së popullit shqiptar, përmbledhje punimesh,Fakulteti Juridik, Prishtinë 1995;
51. Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës vazhdimësi e luftës për afirmimin politik dhe kombëtar të popullit shqiptar, E drejta, nr. 1795, Prishtinë, 1995;
52. Aspekti konstitucional i mëvetësisë së Kosovës në veprën e Gazmend Zajmit, E drejta, nr 1, 1996;
53. Argumentimi kushtetues-juridik i të drejtës së Kosovës në suksesion dhe vetëvendosje, Shoqata e Pavarur e Juristëve të Kosovës, Vjetari, Prishtinë, 1996;
54. Karakteristikat e përgjithshme të aktivitetit normativ të Kosovës në periudhën 1944-1994, E drejta, nr 2, Prishtinë, 1996;
55. Kundër qasjeve të njëanshme, polemikë me ish presidentin jugosllav Borislav Jovic për masat okupuese të Serbisë në Kosovë, botim i veçantë, Komiteti i Helsinkit, Beograd 1996;
56. Rrënimi i subjektivitetit kushtetues-politik të Kosovës dhe lindja e Republikës së Kosovës, monografi, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1996;
57. Some deviations of facts about education in Kosova, Kosova Law Review, Prishtinë 1996;
58. Botime dhe revista juridike, Vjetari, Prishtinë 1996;
59. Kontribut aspektit kushtetues juridik i jetësimit të Republikës së Kosovës, Vjetari, Prishtinë, 1996;
60. Normative Constitutional and Political Acts by which Kosova was Determinded, Law Review, nr. 1-95. Stamboll, 1996;
61. E drejta e vetëvendosjes - aplikimet në Kosovë, kumtesa “Aspekti kushtetues - juridik i së drejtës së Kosovës në vetëvendosje”, Beograd 1997;
62. Aspekti kushtetues dhe politik i raportit mazhorancë-minoritet në Kosovë, kumtesë e botuar në simpoziumin ndërkombëtar organizuar nga Këshilli i Evropës, Budapest 22-25 maj 1997;
63. Parlamenti si subjekt themelor i Sistemit Parlamentar”, E drejta, nr. 2, 1997;
64. Measures be undertaken with the aim of state and constittional institutionalizing of the Republic of Kosova, Kosova Law Review, nr. 1-97, Stamboll, 1997;
65. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, bazë e shtetit ligjor, E drejta, nr.1. Prishtinë, 2000;
66. Koncepti kushtetues dhe juridik i pushtetit lokal në Kosovë, Kosova Law Review, 2000;
67. Shqyrtime të përgjithëshme teorike për demokracinë parlamentare, E Drejta, nr.1, Prishtinë, 2000;
68. Pakti i Stabilitetit në Ballkan”, Demokracia, në dy vazhdime, Gjakovë, 2000;
69. Zgjedhjet komunale dhe themelimi i institucioneve të para demokratike të Kosovës. Kosova Law Review, nr 1. Prishtinë 2000;
70. Polemikë për Rambujenë dhe Rezolutën 1244, polemikë me Radoslav Stojanović, bot. Radio Evropa e Lirë, Pragë, 09.02.2000;
71. Roli i Kushtetutës në edukimin qytetar, kumtesë e botuar në konferencën ndërkombëtare në Los Anxheles, 2001;
72. Korniza Kushtetuese për vetëqeverisjen e përkohshme, E drejta, nr. 1-2, Prishtinë, 2002;
73. Masat e spastrimit etnik te Serbisë në Kosovë, kumtesë, Vjetari, Prishtinë, 2002;
74. Administrimi ndërkombëtar në Kosovë dhe zgjidhja e statusit final, E drejta, nr.1, Prishtinë, 2002;
75. Në trekëndëshin e sukseseve, dështimeve dhe sfidave, botuar në partalet elektronike në Kosovë, Prishtinë, 2002;
76. Marrëveshja e Rambujesë zgjidhje kompromisi drejt statusit final të Kosovës. kumtesë e botuar, Tiranë, 2003;
77. Pavarësia e Kosovës faktor stabiliteti në Ballkan, kumtesë e botuar në konferencën ndërkombëtare “Paqja dhe stabiliteti në Ballkan”, Ohër, 2003;
78. Roli i administrimit ndërkombëtar në zgjidhjen e konflikteve. kumtesë në konferencën ndërkombëtare “Zgjidhja e konflikteve ndëretnike ne Ballkan”, Pragë 2003;
79. Të metat e Rezolutës 1244 të KS të OKB-së, përmbledhje punimesh, OSBE, Prishtinë, 2003;
80. Some Constitutional-Judical arguments for the indipendence of Kosovo, botim i Universitetit të Çikagos, SHBA, 2003;
81. Krijimi i zonës evropiane të arsimit të lartë, kumtesë e botuar në Universitetin e Roskildit, Kopenhagë, 2003;
82. Politikat diskriminuese të Serbisë ndaj Kosovës në sferën e arsimit, kumtesë, Universiteti Shtetëror i Arizonës, Përmbledhje e punimeve të konferencës, Feniks 2003;
83. Disa aspektet kontroverse të Kornizës Kushtetuese për vetëqeverisje të përkohshme, E drejta parlamentare dhe politikat ligjore, nr 9, Tiranë, 2003;
84. Disa argumente juridike-politike të pavarësisë së Kosovës, E Drejta parlamentare dhe politikat ligjore, nr. 12, Tiranë 2003;
85. Roli i qeverisjes në modernizimin e shtetit, Universiteti i Gjenevës, 2009;
86. Qeverisja dhe reforma e administratës publike, Akademia për qeverisje elektronike, Talin-Estoni 2009;
87. Roli i qeverisjes elektronike në modernizimin e administratës shtetërore, kumtesë në Bled të Sllovenisë, 2009;
88. Kush fitoi në Hagë, debat-polemikë profesionale, bot. Radio Evropa e Lire, Pragë 2009,
89. Administrata publike dhe sfidat e reformimit te saj, Instituti i shkencave organizative-aplikative “Pjetër Budi”, Prishtinë, dhjetor 2009;
90. Administrimi ndërkombëtar dhe pavarësia e Kosovës, përmbledhje punimesh, Universiteti “Marin Barleti”, Tiranë, 2010;
91. Sistemi kushtetues dhe organizimi i jurisprudencës, bashkautor me Mr.sc.Xhavit Shala, OSBE, Prishtinë, 2010;92. Aspekte të ndryshimeve kushtetuese, me theks të veçantë ne Republikën e Kosovës, Biznesi, Prishtinë 2011;
93. Aspekte të ndryshimeve kushtetuese në Republikën e Kosovës”, Constitutio, nr. 1, Prishtinë, 2012;
94. 7 Shtatori i njëjtë në vite të ndryshme, , bashkautor me Mr. Florent Muçaj, botuar në portalet elektronike në Kosovë e Shqipëri, Prishtinë, 2012;
95. Kosovë urime Dita e Kushtetutës, bashkautor me Mr. Florent Muçaj, botuar në portalet elektronike në Kosovë dhe Shqipëri, Prishtinë, 2002;
96. Të drejtat e komuniteteve dhe pjestarëve të tyre në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, Constitutio, nr.2, Prishtinë, 2012;
97. Kosovo’s Experience in Constitutional Reform Processes, kumtesë në Konferencën ndërkombëtare, Berlin 2013;
98. Aspektet kushtetuese dhe juridike të pavarësisë së Kosovës, kumtesë në simpoziumin e organizuar nga ASHAK dhe Instituti i Historisë në shënim të 100 Vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, përmbledhje punimesh, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2013;

Rreth 150 kumtesa shkencore të prezantuara në konferenca shkencore të mbajtura në Kosovë dhe jashtë.