baneri kerkime
 

KËRKIME 2

Shkencat shoqërore, 1986

KËRKIME 2 – ISTRAŽIVANJA 2 ASHAK, SSHSH – ANUK, ODN 2, Prishtinë 1986, 122, 17x24 cm. (J. Redžepagić, M. Krasniqi, A. Hadri, B. Jovanović, H. Hoxha).