CONTACT US

  • Adresa: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosov√ęs (ASHAK), Rruga "Agim Ramadani 305 ", Prishtine, Republika e Kosov√ęs
  • Tel: +381 38 249-303,
  • Fax: +381 38 244-636
  • E-mail: ashak@ashak.org
  • Web: www.ashak.org
Code