baneri kolektive
 

SHQIPJA DHE GJUHĖT E BALLKANIT - ALBANIAN AND BALKAN LANGUAGES

ASHAK, ASHSH