baneri kolektive
 

SHQIPJA DHE GJUHĂ‹T E BALLKANIT - ALBANIAN AND BALKAN LANGUAGES

ASHAK, ASHSH