baneri vjetari
 

VJETARI 31

ASHAK, 2010

VJETARI  31/ 2010. ASHAK, redaktor E. Berisha, Prishtinë, 2010, ff. 114, 17x24cm.