Aktuale

aktuale 1
 

Anulim i konkursit

Ju njoftojmë se anulohet konkursi për pozitën: Menaxher i Prokurimit, i shpallur në gazetën “Koha Ditore”, më 25.09.2012.