Kujtim Shala Anëtar korrespondent

Biografia

Kujtim (Muhamet) Shala është poet lirik, studiues letrar, profesor i letërsisë. U lind më 28 shkurt 1974, në Loxhë të Pejës. Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje (1988), ndërsa gjimnazin në Pejë (1992). Studimet për Letërsi Shqipe i ka kryer në Universitetin e Prishtinës: studimet themelore (1996), studimet postdiplomike e magjistraturën (2001); doktoranturën (2002). Ka bërë studime postdoktorale në Universitetin e Bolonjës, në fushën e teorive letrare (2004-2005). Është i specializuar në letërsi moderne, teori e forma letrare dhe në estetikë.

Karrierën në Universitetin e Prishtinës e ka nisur si asistent (2002), ka vijuar si profesor asistent (2006) e pastaj si profesor i asocuar (2011), për t’u zgjedhur profesor i rregullt, më 2016.

Gjatë këtyre viteve, ka ligjëruar në shkallën e studimeve Bachelor, Master dhe në Shkollën doktorate lëndë të letërsisë shqipe e të fushës teorike.

Po ashtu, ka ligjëruar Letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës (2010-2011). Ka redaktuar revistën e kulturës Fjala (2004-2005) dhe revistën letrare Verbi (2008-2009). Ka fituar Çmimin Kombëtar për Letërsi “Azem Shkreli”, si dhe çmime të tjera letrare në Kosovë e jashtë saj.

Në vitet 2000-2002 ka qenë drejtues i Sektorit të Bibliotekave dhe të Publikimeve të Departamentit të Kulturës të Kosovës. Ndërsa, nga viti 2003 ka qenë pjesë e Grupit të Ekspertëve për reformimin e Planprogrameve të letërsisë.

Më 2014, si kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) e me votë të drejtpërdrejtë popullore, është zgjedhur deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ka qenë zëvendës­kryeministër dhe ministër i Kulturës i Kosovës. Është deputet I Parlamentit të Kosovës.

Anëtar correspondent I Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës është zgjedhur në dhjetor të vitit 2016.

Bibliografia

Veprat:

Epistemologjia e dytë, “Buzuku”, Prishtinë, 2016

Revela?ia, “Librarium Haemus”, Bukuresht, 2016

Kujtesa e Rugovës, “Fondacioni Ibrahim Rugova”, Prishtinë, 2016

Ernest Koliqi: authentica et urbana, “Buzuku”, Prishtinë, 2015

Zbulesa, Buzuku, Prishtinë, 2015, “Onufri”, Tiranë, 2016

Prishtina letrare: petit Paris, “Buzuku”, Prishtinë, 2014

Analepsa, “Fondacioni Ibrahim Rugova”, Prishtinë, 2013

Portret semiologu në rini, “Buzuku”, Prishtinë, 2013

Gjenetika vs. Poetika, “Buzuku”, Prishtinë, 2013

Kujtimi i Zonjës n’zi, “Buzuku”, Prishtinë, 2012

Rugova i letërsisë (bashkëautorësi), “Fondacioni Ibrahim Rugova”, Prishtinë, 2012

Prolepsa, “AIKD”, Prishtinë, 2011

Prishtina letrare, “ALBAS”, Tiranë, 2011

Sendet, “Buzuku”, Prishtinë, 2010

Acta Albanica, “Buzuku”, Prishtinë, 2009

Rugova meditans, “AIKD”, Prishtinë, 2008

Elipsa, “Buzuku”, Prishtinë, 2007

Expo (Letërsia shqipe në katër pamje), “Buzuku”, Prishtinë, 2007

Shekulli i letërsisë shqipe, “Buzuku”, Prishtinë, 2006

Kuteli i pa/zbuluar, “Buzuku”, Prishtinë, 2006

Pro/Classica, “Buzuku”, Prishtinë, 2005

Miniatura, “Buzuku”, Prishtinë, 2005

Vepra e vetmisë, “Buzuku”, Prishtinë, 2005

Gjuha dhe letërsia shqipe (bashkëautorësi), “ALBAS”, Shkup, 2005

Fishta përballë Fishtës, “Buzuku”, Prishtinë, 2004

Sagë, Buzuku, Prishtinë, 2004

Letërsia e vjetër dhe e Mesjetës (bashkëautorësi), “ALBAS”, Prishtinë, Tiranë, Tetovë, 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2015

Kujtesa e tekstit, “Buzuku”, Prishtinë, 2003

Shinimet e Fishtës, “AIKD”, Prishtinë, 2002

Vox-i i Anton Pashkut, “Buzuku”, Prishtinë, 2002

Poezia e Bilal Xhaferrit, “Rilindja”, Prishtinë, 2001

Vjeshta e shpirtit, “Faik Konica”, Prishtinë, 2000

Lasgushi i përjetshëm, “Faik Konica”, Prishtinë, 1999

Bukuria e zemërimit, “Faik Konica”, Prishtinë, 1999

Shenjat e tekstit, “Faik Konica”, Prishtinë, 1999

Mërzi e zezë, “Rilindja”, Prishtinë, 1998

Punimet:

Është autor i një numri të madh të punimeve studimore për letërsinë shqipe, si dhe për çështjet universale të letërsisë, të filozofisë së letërsisë e të estetikës letrare, të cilat i ka botuar në revistat letrare e akademike që nga viti 1996.

Mjedja: norma e forma, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2017, ff. 207-223

Ideologjika e Nolit, në Studimet albanistike në Amerikë, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2016, ff. 429-428

Don Kishoti: autentikë e universalitet, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2016, ff. ff. 43-49

Letërsi e doktrinë: rasti Bogdani, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2016, ff. 239-245

Dija e re letrare, revista Studime, nr. 22, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2016, ff. 297-308

Diskurset e Krist Malokit, revista Studime, nr. 21, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2014, ff. 201-212

Mësimet e De Radës e kurora e Poetit, revista Studime, nr. 21, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2014, ff. 151-156

Ernest Koliqi tregimtar, revista Jeta e re, nr. 3, Prishtinë, 2014, ff. 311-325

Tekstet pa kontekste, revista Studime, nr. 20, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2013, ff. 181-192

Letërsi e enciklopedi, revista Studime, nr. 20, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2013, ff. 397-402

Sami Frashëri - autor yni, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2013, ff.73-84

Ora e Rexhep Ismajlit, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2013, ff. 107-111

Prishtina letrare: petit Paris, revista Filologji, nr. 20, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2013, ff. 9-28

Rikthimi i ndodhive: si vdesin personazhet?, revista Studime albanologjike, nr. 2, Universiteti Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë, 2013, ff. 5-13

Rugova dhe zbulimi i Bogdanit, revista Studime albanologjike, nr. 2, Universiteti Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë, 2012, ff. 46-53

Bilal Xhaferri: Eja trishtim, në Lexime të veprës së Bilal Xhaferit, Universiteti Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë, 2012, ff. 101-110

Camaj i (pa)zbuluem, revista Filologji, nr. 19, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2012, ff. 235-247

Politikë e estetikë: vita active et vita contemplativa, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Filologji-Historisë, Tiranë, 2011, ff. 245-251

Shekulli i kritikës shqipe, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Filologji-Historisë, Tiranë, 2011, ff.355-366

Studimet letrare shqipe, revista Filologji, nr. 18, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2011, ff. 205-225

Historia letrare shqipe, botuar në aktet e Konferencës shkencore me temë Historia e letërsisë shqipe, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2010

Acta Albanica: Qarku letrar i Prishtinës, revista Filologji, nr. 17, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2010

Historia letrare shqipe, botuar në aktet e Konferencë shkencore me temë Historia e letërsisë shqipe, Akademia e Arteve dhe e Shkencave e Kosovës, Prishtinë, ff. 145-155

Shekulli i romanit shqiptar, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2009; ff. 403-406

Tat Tanushi... i Kutelit, revista Filologji, nr. 16, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2009, ff. 41-47

Romanet e Zejnullah Rrahmanit, revista Verbi, nr. 5, Prishtinë, 2009, ff. 140-154

Çabej i letërsisë, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Filologji-Historisë, Tiranë, 2008, ff. 57-64

Kosova: thema e topoi, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2008, ff. 227-235

Shkolla letrare e françeskanëve, revista Studime albanologjike, Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2008, ff. 47-52

Kuteli i zbuluar, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2007, ff. 37-43

Letërsia shqipe: koha zero, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2007, ff. 333-341

Elipsa: vepra letrare e Mitrush Kutelit, botuar në aktet e Konferencës shkencore kushtuar 100-vjetorit të lindjes së Mitrush Kutelit, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2007, ff. 111-119

Letërsia shqipe: format letrare, Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë, 2007, ff. 73-83

Rugova meditans, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2006, ff. 33-43

Letërsia shqipe: mitologosi dhe mitologema, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2006, ff. 230-238

Letrat e Konicës, botuar në aktet e Konferencës shkencore kushtuar veprës së Faik Konicës, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2006, ff. 43-49

Vox-i i Anton Pashkut, revista Filologji, nr. 14, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2006, ff. 95-103

Poezia e Shqipnia (Poezia e Ernest Koliqit), revista Jeta e re, nr.1-2, Prishtinë, 2005, ff.21-29

Kritika letrare: statuset, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2004, ff.293-302

Letrat e Antoni, revista Filologji, nr. 12, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2004, ff.175-181

Teoria e fiksionit / Fiksioni i teorisë, revista Jeta e re, nr. 6, Prishtinë, 2004, ff.725-734

Fishta - nga shkrimi te metashkrimi, revista Filologji, nr. 11, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2003, ff.187-196

Autobiografia e J. De Radës, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, dhe Fakulteti i Histori-Filologjisë, Tiranë, 2003, ff.125-129

Fishta përballë Fishtës, revista Fjala, dhjetor 2003, Prishtinë, ff.3-5

Ernest Koliqi im/personal, revista Fjala, gusht 2003, Prishtinë, ff. 4-5

Poezia e Fan S. Nolit, revista Fjala, tetor 2004, Prishtinë, ff. 16-17

Nga Sprovat te Poetika, revista Fjala, dhjetor 2002, Prishtinë, f. 6

Ernest Koliqi - në kërkim të identitetit, revista Fjala, prill-maj 2002, Prishtinë, ff.4-5